[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: tilde i filnamn när .. mount /cdrom?Sandor Suta:
> Vet någon hur man kan mount:a cdrom:en så att (långa) filnamn ser ut som de
> ska?
> 
> I win/XP ser filnamnen ut som de ska, dvs utan ändelsen med tilde (~1).
> Men i linux så återfinns tilde i filnamnet.

Har du möjligtvis byggt en egen kärna utan Joliet-stöd?

> Även textfilerna ser konstiga ut med ^M i vi, förmodligen
> behöver filerna konverteras ifrån DOS-formatet till något annat, hur gör man
> det?

T.ex. med paketet "flip". Eller så tittar man på filerna med ett
program som klarar av att hantera CR/LF-radslut.

-- 
PelleReply to: