[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: port inte tillgänglig utifrån> jag har forwardat min hemmadators (A) webserver-port med ssh -R till en
> port på en annan machine (B).
> (här står hur: http://www.thomasmarquart.net/?q=node/view/40 )
> det funkar fint och inloggad på B kann man nå denna port.
> Men det går inte utifrån att nå B:port och jag undrar varför
> (brandvägg är öppet) och hur man kan fixa det.

ssh --help
/.../
  -g          Allow remote hosts to connect to forwarded ports.
/.../

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: