[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

port inte tillgänglig utifrånhejsan

jag har forwardat min hemmadators (A) webserver-port med ssh -R till en
port på en annan machine (B).
(här står hur: http://www.thomasmarquart.net/?q=node/view/40 )
det funkar fint och inloggad på B kann man nå denna port.
Men det går inte utifrån att nå B:port och jag undrar varför
(brandvägg är öppet) och hur man kan fixa det.

hälsningar
tom
-- 
thomas.marquart@astro.uu.se
http://www.astro.uu.se/~tmarqar
http://www.thomasmarquart.netReply to: