[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

fluxbox - försvunna tabbarJag har kört fluxbox ett tag och blivit beroende av tabbarna. En dag installerade jag om Debian av diverse orsaker, då försvann tabbarna i fluxbox.

Jag provade att ta bort min .fluxbox mapp och starta om fluxbox. Mappen återskapas men problemet kvarstår. Har också provat att med fluxconf dra upp storleken på tabbarna, men de dyker ändåså inte upp.Reply to: