[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???Pelle wrote
>Har du prövat att verifiera den brända skivan? Annars kan du pröva
> businesscard-varianten så laddas paketen ned från nätet.
> 
> -- 
> Pelle

verifiera=nej det har jag inte...

Ska prova businesscard.....;)

PS
    Tack för alla svar och olika tips..

/Benke


> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: