[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???
> Bengt-Erik Johansson:
> > Testade senast nu den senaste avbilden av debianinstaller rc1....och
> > där fick jag felmeddelandet att aptitude var "corrupt" så den
> > vägrade att installera "base"!!!
> 
> Vilken avbild använde du? Det låter som att du inte har bränt skivan
> riktigt rätt.
> 
> -- 
> Pelle
> 
> 
Jag gick in på den här sidan: http://www.nl.debian.org/devel/debian-installer/

och klickade på den här länken:http://cdimage.debian.org/pub/cdimage-testing/sarge_d-i/i386/rc1/sarge-i386-netinst.iso

Laddade ner filen och brände den först i 16x men det funkade inte så då prova jag o bränna den i 4x.....men fick samma resultat

/Benke

> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>Reply to: