[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???Bengt-Erik Johansson:

> Men nu undrar jag ska jag välja den som heter NONUS eller inte!

Det ska du. Till skillnad från många ställen så är det USA-versionen av
Debian som är den "bantade" versionen och icke-USA-versionen som är den
kompletta.

På http://www.debian.org/distrib/packages finns en kort beskrivning av
vad som är vad.

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Reply to: