[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPGOn Fri, Aug 13, 2004 at 11:59:06PM +0200, kringla wrote:
> Kan du som mottagare av nyckeln då verifiera att nyckeln är den 
> korrekta? Tänk t.ex. att båda nyckel och "fingerprint" (signatur?) byts 
> ut av onda hackare. Då kan man väl inte vara säker?

Det är därför man signerar varandras nycklar.

> Det bästa vore ju att skicka signaturen med ett vykort/brev på posten 
> eller överlämna manuellt, men det är ju inte så praktiskt.

Manuellt överlämning och kontroll av id-handlingar etc är naturligtvis
ett krav för att du ska signera nyckeln och på så vis kunna vara säker
på att rätt person har rätt nyckel.

/Thomas
-- 
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: