[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GnuPGPeter Karlsson wrote:
Patrik Nordlund:


Jag ser att flera av er här på listan har ert "fingerprint" (10st
fyrställiga teckengrupper) med i mailfoten... Vad har det för syfte?


Har du fingeravtrycket kan du enkelt hämta nyckeln (gpg --recv-keys)
och därmed kommunicera krypterat med personen, ifall du skulle önska
det.


Kan du som mottagare av nyckeln då verifiera att nyckeln är den korrekta? Tänk t.ex. att båda nyckel och "fingerprint" (signatur?) byts ut av onda hackare. Då kan man väl inte vara säker?

Det bästa vore ju att skicka signaturen med ett vykort/brev på posten eller överlämna manuellt, men det är ju inte så praktiskt.Reply to: