[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: NON-US eller vad???> Men nu undrar jag ska jag välja den som heter NONUS eller inte!
> Jag blir så kluven när jag läser faq! NONUS för mig betyder "inte/ej usa" alltså den får inte distribueras i USA. Men när man läser faq så innehåller den krypterings saker som gör att den inte får distribueras utanför USA.....skumt eller så är jag trött?!?

Se det så här: I USA har man regler om vad man får eller inte får som
ställer till problem för amerikanerna. NONUS betyder att det är skivan för
dom som inte lever under de knasiga reglerna.Reply to: