[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Massinstallation med F.A.I.> Jag tänker installera debian på flera datorer.
> Har titta på en live-cd lösning á la Knoppix men det skulle vara för
> arbetsam att göra för varje pc samt att det skulle ta för lång tid.
> Det ska vara enkelt(men det är ok att smutsa ner händerna på vägen dit).

När jag sa live-CD menade jag inte riktigt den typen... Min CD laddar en 
initrd, kopplar upp sig mot en MySQL-databas och kollar lite grejer, sedan 
drar den en image. Det hela lite snyggt med progress bar. :)

> Alla pc:n ska ha X samt ha nån office suite installerad(Openoffice,
> Abiword+Gnumeric, etc), "med internet"(älskar när det används som sälj
> argument i reklamen) och kernel 2.6.x.

Hehe, jag har tänkt att köra GNOME 2.6 + OpenOffice.org.

> Problemet är att det kan skillja en hel del hårdvarumässigt från en pc
> till pc.

Det är faktiskt inget problem. (Jämför mot hur det är i Windows.) Vid uppstart 
kommer burkarna att köra hotplug (/eventuellt/ discover) och sedan 
xdebconfigurator.

> > Även jag håller på med ett projekt där Debian installeras på många
> > burkar. Jag har löst det genom att ha en "live-CD" som hämtar en avbild
> > från en server via udpcast... Vad jag vill säga är, får du verkligen inte
> > F.A.I. att fungera kan du snickra ihop något eget.
>
> Hmm, skulle gärna göra det men är ingen särkild bra utväklare, än :-)

Det krävs egentligen inget mer än bra kunskaper om hur ett GNU/Linux fungerar 
samt lite kunskap i shell scripting. Annars kan du alltid få använda mitt, 
men det är verkligen inte gjort för att vara en generell lösning utan allting 
är anpassat till den miljö där det körs.

> Hmm(2), "upcast" ska kolla upp det.

udpcast var det. udpcast gör dock inte mer än att föra över data från en annan 
dator med multicast (så att andra burkar kan ta del av samma dataström).

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: