[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Massinstallation med F.A.I.Hej!

> Jag håller på med ett projet och måste massinstallera debian på många,
> många datorer. Jobbit men så såg jag att det finns F.A.I.(Fully
> Automatic Installation).
> Min fråga är nu är det någon här som har satt upp en fungerande f.a.i.
> server? Har försökt själv men är inte så bra på det.

Vad är det du behöver göra egentligen?

Även jag håller på med ett projekt där Debian installeras på många burkar. Jag 
har löst det genom att ha en "live-CD" som hämtar en avbild från en server 
via udpcast... Vad jag vill säga är, får du verkligen inte F.A.I. att fungera 
kan du snickra ihop något eget.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: