[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Massinstallation med F.A.I.Hej,

Christoffer Sawicki wrote:

> Hej!
> 
> 
>>Jag håller på med ett projet och måste massinstallera debian på många,
>>många datorer. Jobbit men så såg jag att det finns F.A.I.(Fully
>>Automatic Installation).
>>Min fråga är nu är det någon här som har satt upp en fungerande f.a.i.
>>server? Har försökt själv men är inte så bra på det.
> 
> 
> Vad är det du behöver göra egentligen?

Jag tänker installera debian på flera datorer.
Har titta på en live-cd lösning á la Knoppix men det skulle vara för
arbetsam att göra för varje pc samt att det skulle ta för lång tid.
Det ska vara enkelt(men det är ok att smutsa ner händerna på vägen dit).

Alla pc:n ska ha X samt ha nån office suite installerad(Openoffice,
Abiword+Gnumeric, etc), "med internet"(älskar när det används som sälj
argument i reklamen) och kernel 2.6.x.

Problemet är att det kan skillja en hel del hårdvarumässigt från en pc
till pc.

> Även jag håller på med ett projekt där Debian installeras på många burkar. Jag 
> har löst det genom att ha en "live-CD" som hämtar en avbild från en server 
> via udpcast... Vad jag vill säga är, får du verkligen inte F.A.I. att fungera 
> kan du snickra ihop något eget.

Hmm, skulle gärna göra det men är ingen särkild bra utväklare, än :-)


Hmm(2), "upcast" ska kolla upp det.

Tack.	Hiamal

Reply to: