[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT] Vmware 3.0 och kernel 2.6On Mon, 02 Aug 2004 [20:25],
  Joakim Andersson (ja@morrdusk.net) wrote:

> On Mon, Aug 02, 2004 at 06:08:23PM +0200, Hiamal wrote:
> > har någon fått vmware 3.0 tillsammans med kernel 2.6.x att funka?
> > Vmware 3.0 tillsammans men kernel 2.4.x funkade fint men när jag
> > uppgraderade till kernel 2.6.6 så vill den bara inte.
> > Vmware 4.0 funkar däremot problemlöst med k.2.6.x men jag har ingen
> > licens till den.
> 
> Jag har ingen erfarenhet av just dessa versioner, så detta svar kan vara
> helt fel. Jag använde tidigare versioner av vmware och 2.4.x kärnor och
> fix ofta modifiera vmwares kärn-modul då jag uppgraderade kärnan. När
> inte detta räckte så brukade det gå att hitta någon binär-patch med
> google.
> 
> Troligtvis så finns det ingen kärn-modul för 2.6.x inkluderat med vmware
> 3.0 vilket är orsaken till att det inte fungerar för dig. Är väl möjligt
> att en sådan modul kan finns tillgänglig någonstans om du söker lite med
> google på usenet. Annars blir du väl tvingad att köra 2.4.x...

Binära moduler används väl inte, eller var det så med 3.0?


/d, kör vmware 4.5.1 med kernel 2.6.7.

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: