[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SWAP-problem!Har samma "problem" jag.

Innan jag körde in 2.6.x från 2.4.x så användes swap-filen med jämna mellanrum. Men aldrig nu längre.

/Thomas

David Röhr wrote:
On Sun, 27 Jun 2004 [18:01],
  Per Blomqvist (per.blomqvist@telia.com) wrote:


Hej.
Min Debian-sarge burk har slutat använda swap-partitionen.
Varje gång jag ser efter, med kommandot "free":
[
      total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    386516   366040   20476     0   22488   201068
-/+ buffers/cache:   142484   244032
Swap:    401584     0   401584
]


Brukar den använda swapfilen annars? Här har du ju runt 240Mb ram som
inte används. (eller som ligger och cachar...)

Verkar inte behövs någon swapfil där.


/dReply to: