[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SWAP-problem!TmBerg <Thomas@starka.st> writes:

> Innan jag körde in 2.6.x från 2.4.x så användes swap-filen med jämna
> mellanrum. Men aldrig nu längre.

kernel 2.6 kräver ett nyare filsystem för swap-partitionen. Kerneln
klagar om du har fel sort. Titta i /var/log/dmesg.

Ordnas med något i stil med:

$ mkswap -v1 /dev/hdaX

(byt ut X mod din swap)Reply to: