[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SWAP-problem!On Mon, 28 Jun 2004 [21:51],
  Per Blomqvist (per.blomqvist@telia.com) wrote:

> Vet inte, har inte riktigt fattat vad "buffers/cache" menas, jag läser 
> första raden, som säger att enbart 20.5 Mb finns ledigt i RAM minnet. O 
> den sista raden, som nu alltid säger att ingen SWAP används. Vilket jag 
> tycker e underligt.. satt häromdagen o öppnade applikation efter 
> applikation bara för att se efter om den tillsist skulle använda SWAP, 
> vilket dock misslyckades ( jag öppnade alla tänkbara tunga 
> applikationer, typ openoffice, Gimp, emacs, texmacs, mozilla, mm o massa 
> spel). Så det borde åter vara något fel på paramtrarna i fstab-filen, 
> kan du möjligen inte saxa in din fstab-fil, om du svarar på detta 
> meddelandet?

Det är inget fel på din swaprad som jag kan se det.

Testa att läs igenom dokumentet "Why is there no free RAM?":
<http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=175419>


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: