[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SWAP-problem!On Sun, 27 Jun 2004 [18:01],
  Per Blomqvist (per.blomqvist@telia.com) wrote:

> Hej.
> Min Debian-sarge burk har slutat använda swap-partitionen.
> Varje gång jag ser efter, med kommandot "free":
> [
>       total    used    free   shared  buffers   cached
> Mem:    386516   366040   20476     0   22488   201068
> -/+ buffers/cache:   142484   244032
> Swap:    401584     0   401584
> ]

Brukar den använda swapfilen annars? Här har du ju runt 240Mb ram som
inte används. (eller som ligger och cachar...)

Verkar inte behövs någon swapfil där.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: