[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: TightVNCArvid Rosen <arvid@holken.net> wrote:

> Peter Carlsson wrote:
...
> Själv använder jag mig av en script-fil som heter .Xsession
> Den körs automatiskt när X startar.
> Jag tror även att X kollar efter en fil som heter .Xclients

.xsession med små bokstäver!

1. starta bara X, inga andra program:
  (ger dig X's standardrutmönster som bakgrund och en muspekare,
  för att starta andra program, C-A-F1 och t.ex. DISPLAY=:0.0 xterm &, A-F7)

 $ X

2. starta minimal X-miljö, (flytta ev. .xinitrc,.xsesssion-filer)
  (som X men med en xterm så att du kan göra något också)

 $ xinit

3. mer normal X-miljö
  (startx använder xinit, men startar upp en fönsterhanterare istället)

 $ startx

4. inloggning via X
  (som root, starta xdm el. liknande)

 # xdm

.xsession har traditionellt använts av xdm
.xinitrc av xinit

$ man startx 2>/dev/null | grep -A6 Debian 
    Note that in the Debian system, what many people traditionally put in
    the .xinitrc file should go in .xsession instead; this permits the same
    X environment to be presented whether startx, xdm, or xinit is used to
    start the X session. All discussion of the .xinitrc file in the
    xinit(1) manual page applies equally well to .xsession. Keep in mind
    that .xinitrc is used only by xinit(1) and completely ignored by
    xdm(1).

.Xclients känner jag inte till:

$ man startx 2>/dev/null | grep -i xcli  
$ man xinit 2>/dev/null | grep -i xcli
$ man X 2>/dev/null | grep -i xcli
$ man XFree86 2>/dev/null | grep -i xcli

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data        karl@aspodata.se
Lilla Aspö 2340        0173 140 57            Nätverk
S-742 94 Östhammar      018 360 900      Datorer/Utrustning
Sverige           070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-----------------------------------------------------------------------Reply to: