[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

TightVNCHejsan!

Har installerat TightVNC och undrar hur man på ett korrekt sätt
fixar så att tightvncserver startar/stoppar i samband med att man
startar/stoppar X Windows.

Undrar även hur man i största allmänhet fixar så att X Windows
startar upp med vissa program (ex.vis konsollfönster m.m.)
startade.

/PeterReply to: