[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problem med Debian, "No shell"On Sat, May 01, 2004 at 10:56 CEST, 
	 Sebastian Lövdahl <sebastianlovdahl@hotmail.com> wrote:
> <html><div style='background-color:'><P>Hej, jag har ett litet problem
> med mitt Debian. Efter att jag lekte lite med grupper, och försökte
> lägga till nån använader i en grupp, slutade alla användare förutom
> root att fungera. Jag får meddelandet "No shell". Sökvägen är rätt i
> /etc/passwd (/bin/bash).</P>

Hejan,

1. Stäng av HTML-formatering i dina mail ... de är nästintill oläsliga.

2. Hur har du försökt lägga till användarna i grupperna? Det verkar lite
som om du har försökt ändra på gruppfältet i /etc/passwd. Hur ser
raderna ut för de trasiga användarna?

Enklaste sättet att lägga till en användare i en grupp är att använda
adduser.

zpif:~# adduser johan mysql
Adding user johan to group mysql...
Done.

Det ger följande i /etc/group:

mysql:x:104:johan

Du ska inte försöka ändra något annan än den primära
grupptillhörigheten i /etc/passwd.
 
mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| A rolling disk gathers no MOS.
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: