[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: AltGR i X
> Du har antagligen angett att du har ett tangentbord med färre tangenter än
> du faktiskt har.
> Kör "dpkg-reconfigure xserver-xfree86" och välj "pc105" vid frågan om
> keyboard model.

Nej, allt det där är rätt. Det är knappen AltGr som inte mappar till rätt
funktion. Jag får det här problemet varje gång jag installerar en Debian
och löser det på samma sätt. Men nu var det över året sedan sist och jag
har glömt bort både hur man gör och hur jag tg reda på det.
Reply to: