[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nvidia GeForce FX 5200On Fri, 27 Feb 2004, Patrik Malmström wrote:

> >>Har kernel-källan men det står nått om att den inte är komplierad med
> >>samma komplierare jag har och att det kan bli buggigt om jag gör det..
> >>(Kan komma med exaktare info lite senare)..
> >
> >Kolla om du har gcc-2.95 & gcc-3.x installerad och vilken version symlänken "gcc" pekar på. Testa och ändra så den pekar på olika versioner av gcc, det funkade för mig.
> >
> >
> >
> Du pratar med en "hyfsad" nybörjare här, hur kollar man det?
> Hur pekar man om e.t.c.?

tommy@todu2:~$ su -
Password:
todu2:~# ls -la /usr/bin/gcc*
lrwxrwxrwx  1 root   root      8 Oct 12 01:15 /usr/bin/gcc ->
gcc-2.95
-rwxr-xr-x  1 root   root    74088 Sep 24 2002 /usr/bin/gcc-2.95
-rwxr-xr-x  1 root   root    74056 Apr 8 2002 /usr/bin/gcc-3.0
-rwxr-xr-x  1 root   root    15647 Apr 8 2002
/usr/bin/gccbug-3.0
todu2:~#

Som man kan se ovan pekar symlänken i mitt fall på gcc-2.95. Om jag skulle
vilja ändra så den istället pekar på gcc-3.0 skulle jag första ta bort
den:

todu2:~# rm /usr/bin/gcc

och sen göra en ny som pekar dit jag vill:

todu2:~# ln -s /usr/bin/gcc-3.0 /usr/bin/gcc

Jag vet dock inte hur man kollar vilken version av gcc den kernel man för
tillfället kör på har kompilerats med.

Om du inte har båda versionerna installerade kan du installera dem med:

todu2:~# apt-get install gcc-2.95
todu2:~# apt-get install gcc-3.0

-- 
Regards,

Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1630
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25 5715 F938 88CB 7A10 2364Reply to: