[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: deslect fråga-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Johan Svedberg wrote:
| Redigera /var/lib/dpkg/status är ett sätt.

Detta är inget som man bör rekommendera att göra. Däremot kanske det
skulle vara på sin plats att helt enkelt tabort paketet 'apt-get remove
x-paket' borde hjälpa.

Hälsningar,
- --
~  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
~ : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
~ `. `'  http://azoff.homeip.net:8080/ | http://azoff.tty0.org
~   `--  http://www.se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFAP0o7eY7jmtvbDP0RAmCkAJwKxzGc+eVvkAG7vw/Sa+EgfoDt7gCggAyf
TCIIOrXsfzkjAZ+M+D7jVaE=
=iEeg
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: