[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem som vanligtThomas:

> Så här ser det ut nät jag kör locales
[...]
> är det nåt som är fel?

Nej, det ser alldeles utmärkt ut. Hjälper något av de andra förslagen
jag skrev?

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: