[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Backup utav debianOn Sat, Feb 14, 2004 at 13:54 +0100, Christoffer Sawicki wrote:
> Man kan även göra en lista över alla installerade paket med:
> 
> 	dpkg --get-selections > backup
> 
> Som sedan kan återställas efter ominstallation med:
> 
> 	dpkg --set-selections < backup
> 

Just det, det är en bra metod. Det är också bra att veta att man måste
göra "apt-get dselect-upgrade" efter att man återställt markeringarna
för att paketen ska installeras.

Samma information finns ju annars i /var/lib/dpkg/status, men den är
inte lika lätt att använda vid återskapning som
selections-metoden. Så här kan man göra:

mkdir /tmp/admindir
cp ${backup}/var/lib/dpkg/status /tmp/admindir/
mkdir /tmp/admindir/updates
touch /tmp/admindir/available
dpkg --admindir /tmp/admindir --get-selections >selections
rm -rf /tmp/admindir

Så får man markeringarna i filen selections. Ganska hackigt, men det
verkar fungera. Fördelen med den här metoden är väl att man då slipper
skripta backupprogrammet så att den gör dpkg --get-selections vid
backup.

-- 
Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: