[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Backup utav debianOn Sat, Feb 14, 2004 at 13:25 +0100, Martin Juhlin wrote:
> Det finns ju en hel uppsjö med olika backupprogram. Men finns det något som är 
> lite mer debiananpassat och ej tar kopia på installerade program? De kan man 
> ju faktiskt ta ifrån nätet.

Det är väl bara att konfigurera sitt backupprogram att bara ta kopia
av /etc, /var, /usr/local och /home? Så gör jag.

-- 
Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: