[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Backup utav debianOn Sat, Feb 14, 2004 at 01:25:10PM +0100, Martin Juhlin wrote:
> Det finns ju en hel uppsjö med olika backupprogram. Men finns det något som är 
> lite mer debiananpassat och ej tar kopia på installerade program? De kan man 
> ju faktiskt ta ifrån nätet.

Känner inte till det, men med debians policy om placering av filer så
vore den anpassningen ungefär att bara backa up /etc, /home, /var, och
eventuellt /usr/local och /opt. Resten skall komma från vanliga paket,
och listan över vilka du hade installerade finns ju i
/var/lib/dpkg/status.

-- 
PGP fingerprint = 9242 DC15 2502 FEAB E15F  84C6 D538 EC09 5380 5746

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: