[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bygga Apache 1.3.29 - hittar inte ndbm.hOn 11 Feb 2004 13:35:34 +0200, I posted to debian-user-swedish:
 > On Wed, 11 Feb 2004 10:56:00 +0100, Gunnar Norling <norlingg@yahoo.se>
 > posted to debian-user-swedish:
 >> $ apt-file search ndbm.h
 >> libgdbm-dev: usr/include/gdbm-ndbm.h
 >> oskit: usr/include/oskit/freebsd/ndbm.h
 >> tendra: usr/lib/TenDRA/lib/include/unix95.api/ndbm.h
 > Man skulle väl kunna tänka sig att gdbm går bra som ersättning men jag
 > känner inte till saken så bra att jag kunde rekommendera någonting.
 > Bygga Apache2 och se hur det ser ut där?

Händelsevis råkade jag titta på sdbm och den är ju tänkt som en fri
ersättning för ndbm. Det ser också ut som om apache2 använder sdbm,
åtminstone i WebDAV-implementationen.

/* era */

-- 
formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/Reply to: