[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bygga Apache 1.3.29 - hittar inte ndbm.hJag försöker bygga Apache 1.3.29 men får följande:

gcc -c -I../../../../mm-1.3.0 -I../../os/unix -I../../include   -DLINUX=22
-DNO_DBM_REWRITEMAP -DMOD_SSL=208116 -DUSE_HSREGEX -DEAPI -DEAPI_MM
-DUSE_EXPAT -I../../lib/expat-lite `../../apaci` -fpic -DSHARED_MODULE
mod_auth_dbm.c && mv mod_auth_dbm.o mod_auth_dbm.lo
mod_auth_dbm.c:84:18: ndbm.h: No such file or directory

Alltså ndbm.h (och tillhörande lib?) finns inte i mitt systm. Det verkar
vara `mod_rewrite' som fallerar, förresten.

`apt-file search ndbm.h' ger följande:
$ apt-file search ndbm.h
libgdbm-dev: usr/include/gdbm-ndbm.h
oskit: usr/include/oskit/freebsd/ndbm.h
tendra: usr/lib/TenDRA/lib/include/unix95.api/ndbm.h

Dessa verkar ju vara något obskyra???? 

Jag kör `unstable' i `sources.list'

Så, i vilket paket ska man förvänta sig att hitta `ndbm.h'? Eller något tips
att välja ett annat likvärdigt paket?

hälsn,
/norlingReply to: