[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bygga Apache 1.3.29 - hittar inte ndbm.hOn Wed, 11 Feb 2004 10:56:00 +0100, Gunnar Norling <norlingg@yahoo.se>
posted to debian-user-swedish:
 > $ apt-file search ndbm.h
 > libgdbm-dev: usr/include/gdbm-ndbm.h
 > oskit: usr/include/oskit/freebsd/ndbm.h
 > tendra: usr/lib/TenDRA/lib/include/unix95.api/ndbm.h

Jag hittar den i libc6-dev på stable.

<http://packages.debian.org/cgi-bin/search_contents.pl?searchmode=searchfiles&word=ndbm.h>

 > Jag kör `unstable' i `sources.list'

Changelog för unstable låter förstå att något hänt i version 2.2.1-2:

<http://packages.debian.org/changelogs/pool/main/g/glibc/glibc_2.3.2.ds1-11/changelog>

men vad exakt och varför är inte riktigt klart. Helt tydligt saknas
filen nu i varje fall.

<http://sources.redhat.com/cgi-bin/cvsweb.cgi/libc/db/db/?cvsroot=glibc>
ser också väldigt tomt ut men jag hittar inget direkt nyttigt i deras
Changelog.

 > Så, i vilket paket ska man förvänta sig att hitta `ndbm.h'? Eller
 > något tips att välja ett annat likvärdigt paket?

Man skulle väl kunna tänka sig att gdbm går bra som ersättning men jag
känner inte till saken så bra att jag kunde rekommendera någonting.
Bygga Apache2 och se hur det ser ut där?

/* era */

-- 
formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/Reply to: