[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Bygga Apache 1.3.29 - hittar inte ndbm.hTackar för insynen. Jag fick lite uppslag att spinna vidare på ;)
/norling 
 

> -----Original Message-----
> From: news [mailto:news@sea.gmane.org] On Behalf Of era+debian@iki.fi
> Sent: den 12 February 2004 12:37
> To: debian-user-swedish@lists.debian.org
> Subject: Re: Bygga Apache 1.3.29 - hittar inte ndbm.h
> 
> On 11 Feb 2004 13:35:34 +0200, I posted to debian-user-swedish:
>  > On Wed, 11 Feb 2004 10:56:00 +0100, Gunnar Norling 
> <norlingg@yahoo.se>  > posted to debian-user-swedish:
>  >> $ apt-file search ndbm.h
>  >> libgdbm-dev: usr/include/gdbm-ndbm.h  >> oskit: 
> usr/include/oskit/freebsd/ndbm.h  >> tendra: 
> usr/lib/TenDRA/lib/include/unix95.api/ndbm.h
>  > Man skulle väl kunna tänka sig att gdbm går bra som 
> ersättning men jag  > känner inte till saken så bra att jag 
> kunde rekommendera någonting.
>  > Bygga Apache2 och se hur det ser ut där?
> 
> Händelsevis råkade jag titta på sdbm och den är ju tänkt som 
> en fri ersättning för ndbm. Det ser också ut som om apache2 
> använder sdbm, åtminstone i WebDAV-implementationen.
> 
> /* era */
> 
> --
> formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ 
> >http://www.euro.cauce.org/ cat | more | 
> cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact 
> listmaster@lists.debian.org
> Reply to: