[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Dela NTFS-partitionHej!
Har idag fått en ny bärbar dator på jobbet, en Thinkpad T41p.
Den kommer med installationsprogram för Window$ XP (Xpect Problems?)
på en stor fat32-partition som vid uppstart genast konverteras till
NTFS. Min tanke var att boota Linux från CD genast vid första uppstart
men naturligtvis tryckte jag för sent på bios-setupen så XP gick
igång.

Därifrån finns det två sätt att komma vidare: 
1) att återställa maskinen
i leveransskick från den reserverade återställningspartitionen och
förminska fat-partitionen med parted. Jag provade vilket
tog ett par timmar och återskapade NTFS-partitionen eftersom jag inte
visste vid vilken av de tiotals omstarterna det var dags att bryta.

2) att minska windozepartitionen med ntfsresize. Problemet är då bara
att XP envisas med att lägga en fil mitt i det lediga utrymmet som
defrag vägrar flytta på, så ntfsresize kan alltså inte göra partitionen
mindre än halva disken. 

Det hjälper inte att stänga av växlingsfilen.  Är det någon som haft
liknande problem och vet vad det är för filer och om de kan flyttas
till början av hårddisken? I så fall slipper jag göra om
återställningsproceduren en gång till. Jag vill helst hålla
windowspartitionen minimal, runt 5 GB.

Hälsningar
Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)
** Ny adress: **
Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub  1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell, privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
     Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC  0F5E 97FD 06D6 E393 0C6CReply to: