[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: språkproblem - locales>         LC_CTYPE = "iso8859-1",

Som Fredrik Jonsson påpekar håller jag med om att detta ser rätt så knasigt 
ut.

>         LANG = "sv_SE"

Om det dessutom är andra problem med locales, så att sv_SE är ur funktion 
(även om det där med iso8859-1 defintivt är ett fel som ger sånt här) så kan 
du prova med

	dpkg-reconfigure locales

för en del versioner av localespaketet har haft en bugg som gör att de inte 
genereras vid första försöket så att man måste göra det en gång till.

 /CalleReply to: