[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Starta program vid uppstart av X windowDet finns alltså inget smidigt debian-sätt att hantera detta på? Jag vill
helst låta Debian hantera alla sådana här detaljer åt mig, så jag slipper
hålla reda på saker själv när man uppgraderar och liknande, och bara ha
enda fil där jag lägger in mina egna grejer i. På skolan, där de kör
solaris, kan man ställa in nån Xlogin fil som gör bara exakt såna simpla
grejer.

> Om man kör KDE eller GNOME så finns det separata inbyggda sätt att starta
> program (Autostart under KDE, sessioninställningarna under GNOME).
>
> Annars är det traditionella sättet, med Xsession, att du skapar en
> .xinitrc i
> ditt hembibliotek som då laddar dina program inklusive fönsterhanterare...
>
> Exempel:
> #!/usr/bin/env bash
> setmixer vol 30
> xmodmap $HOME/.Xmodmap
> fortune|xmessage -f-
> exec /usr/bin/fluxbox
>
> glöm inte "exec" före sista raden, så att du slipper ödsla minne på en
> onödig
> skalprocess...
>
> Om man gör sådär behöver man se till att man använder "Xsession" som
> session.
> Kör du tex KDM eller GDM så kommer de default använda någon annan sorts
> session. Dumheter tycker jag, mycket bättre med en välarbetad Xsession för
> den burken. På mitt hemmasystem plockade jag förut bort alla sessioner
> utom
> Xsession och skrev om den så att den laddade KDE.. Så kan alla användare
> få
> en bra defaultsession och om de inte trivs med den så kan de skapa en
> egen .xinitrc.
>
>> Jag undrar vilket som är det smidigaste sättet att starta program efter
>> uppstart av X? Jag hade tänkt starta upp tex. ICQ och nån xterm. Alltså
>> en
>> så direkt morsvarighet som möjlighet till autostart-mappen i windows.
>> Jag
>> kör debian testing, och använder fluxbox som fönsterhanterare.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: