[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Låsa användare till sitt /home> Jag skulle vilja låsa mina användare till enbart sitt home. Så när dom kör
> Telnet eller SSH så ska dom inte kunna flytta sig utanför tex /home/kalle.

En tanke, om det bara är de andra användarnas hembibliotek du vill skydda och 
inte resten av katalogstrukturen, är att göra chmod 700 /home/* ... Så att 
man bara har privatsaker där.

Du kan tex låta alla vara med i gruppen users, skapa en /pub som hör till 
gruppen users och är sticky (dvs alla skapade filer där ärver 
grupptillhörigheten), medan alla hembiblioteken är 700, om du vill ha både 
publika och privata filer.

 /CalleReply to: