[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Låsa användare till sitt /homeOn Sun, Jan 11, 2004 at 12:03:29AM +0100, Marcus Lindström wrote:
> Nu har jag iaf ändrat så det bara går att köra ssh och inte telnet.
> Jag har för avsikt att sätta upp en ftp-server lite senare, men just till webservern vill jag bara göra denna lilla ändring. Jag har en user som jag döpt till "demo", och det är denna jag vill sätta dessa begränsningar på.
> 
> Hur skriver jag för att  chroota demo?

först behöver du installera scponly (finns tillgänglig för unstable, vet
inte om så är fallet för stable).
lägg till scponlyc till /etc/shells
but ut standardskalet för demo-användaren till scponlyc
nu behöver du flytta över lite libbar och filer för att allt ska
fungera.
tycker du ska ta en titt i INSTALL-filen och den shell-skriptet som
finns för att underlätta allt det här. all info finns i den vanliga
paketet för scponly: 
http://www.sublimation.org/scponly/scponly-3.9.tgz

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: