[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

audio device?
Hej!

Efter en nyinstallation av Debian3.0(woody) på pc:n här hemma,
så vill inte ljudet fungera. Vad ska jag göra?

Jag har försökt att skapa en audio device:
MAKEDEV audio

Men det funkar fortfarande inte, inte ens om man är inloggad
som root :-(. Ljudkortet är soundblaster kompatibelt.
Jag får felmeddelandet: there's no audio device.


Björn JohanssonReply to: