[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: .journal-filen växer!On Sun, Oct 26, 2003 at 12:31:46PM +0100, Fredrik Persson wrote:
> Jag har en burk med root-filsystemet på en ext3-partition. Det är den där 
> sortens ext3 som var ext2 en gång i tiden och blev "konverterat" med tune2fs 
> -j /dev/hda.
> 
> Jag behandlar den här burken rätt illa, jag stänger av den flera gånger varje 
> dag genom att bara dra ur sladden. Nu har .journal-filen vuxit till över 8MB 
> (vilket är mycket eftersom rootfilsystemet bara är 524MB och tämligen 
> proppfullt).
> 
> Finns det något sätt att reducera storleken på .journal?
> 
> Min första tanke var att ta bort den och göra tune2fs igen för att skapa en 
> ny, men det borde finnas mer eleganta sätt. Några tips?

Jag skulle använda tune2fs för att ta bort och återskapa den. Det
finns visst också någon flagga man kan ange jornalens storlek med.

-- 
                        Niklas

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: