[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Trådlösa nät, ipsec & routing...Hej.

Jag tänkte till mitt hemmanät fixa iordning så att burkar på den
trådlösa delen måste gå via en autenticeringsmaskin för att få tillgång
till resten av nätet (MAC-baserad routing?), samt att då också köra VPN
(hälsosam paranoia?).

Räcker det förresten om jag slänger in min basstation som en brygga fast
på ett annat subnät än det fasta? (Jag har bara en switch...)

Internet
  |
Router/Firewall/Gateway
     | (ipsec -> )
 --------------
 |       |
Trådat     Trådlöst (<- ipsec)


Är det nån som redan har gjort det här på listan, eller nån som vet en
bra beskrivning för att få igång de olika delarna?

	/Daniel, vill inte uppfinna hjulet igen...

-- 
File not found. Should I fake it (y/n)?Reply to: