[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mailfilter på lästa mail.On Fri, Oct 24, 2003 at 10:32:00AM +0200, Lars Hallberg wrote:
> Har följt mailfilterdiskutionen med visst intresse.
> 
> Vilka verktyg finns för att filtrera enbart lästa mail äldre än en viss 
> tid (mätt i dygn)?
> [snip]

Jag är inte helt säker på att jag förstod _exakt_ vad du vill
åstadkomma men jag använder archivemail för att flytta eller radera
gamla mejl. Den har stöd för imap/maildir/mbox och kan bevara olästa
mejl mm. Jag kör den via ett litet skript som anropas från cron.

/Ludde

-- 
  _   _ _ __  __  ___
 | | | | |  \|  \| __| Ludvig Omholt ................... ludde@ludde.net
 | |_| | | D | D | _|  073-055 02 13 ................. http://ludde.net/
 |___|___|__/|__/|___| +++++++ gandalf: Linux 2.4.22 on an i686 ++++++++

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: