[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mailfilter på lästa mail.Har följt mailfilterdiskutionen med visst intresse.

Vilka verktyg finns för att filtrera enbart lästa mail äldre än en viss tid (mätt i dygn)?

Läser mina mail via IMAP och ibland på slö förbindelse. Mapparna jag sorterar till är stora, ibland upp mot 30000 mail - så jag vill inte sortera in nya mail där utan läsa alla nya mail i inbox (så jag slipper öpna de där stora mapparna speciellt ofta). Men sedan vore det bra om de flyttades till rätt 'arkiv' efter någon dag. Mail jag måste göra något åt flyttar jag manuellt till en 'aktuellt' map. Med ett sådant här 'lästa mail filter' kunde jag bara flytta tillbaks dem till inbox när jag behandlat dem klart - så skulle de sedan filtreras dit de ska.

Använder för närvarande mozilla mail och spamfiltret där är OK. Har dock inte kommit på ett sätt att få mozilla att kolla efter nya mail i flera mappar så det är ytterligare en orsak att filtrera mailen först efter att de är lästa!

Ett spamfilter på servern är dock ett framtida projekt - det bästa vore om det flytta spam till samma junkmapp som mozilla använder. och sen kan man skriva något skript som:

Sänder alla 'nya' lästa mail i junkmappen till serverns filterträning som spam.

Sänder alla 'nya' lästa mail i inbox till serverns filterträning som inte spam.

Det gör att man från vilken IMAP-klient som hellst kan träna spamfiltren bara genom att flytta spam till junkmappen. Det betyder även att serverns och mozillas filter kan lära av varandra!

Poängen med spamfiltrering även på servern är naturligtvis att få mindre mail att ladda ner från inbox när man sitter på en slö länk.

För detta krävs ett program som kan läsa och flytta mail mellan olika lokala mappar. Ungefär samma fråga som den första alltså. Vad finns det för program för att bearbeta mail i lokala mappar för olika mappformat?

Tack /LaH
Reply to: