[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mailfilter på lästa mail.sätt upp ett procmailfilter
och kör ett litet skript efter att du läst dina mail!

mitt skript ser ut så här:
joakim@bamse:~$ more bin/mbox2procmail
#!/bin/sh
ORGMAIL=/var/mail/$LOGNAME

if cd $HOME \
    && test -s $ORGMAIL \
    && lockfile -r0 -l1024 .newmail.lock 2>/dev/null
then
    trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 13 15
    umask 077
    lockfile -l1024 -ml
    cat $ORGMAIL >>.newmail &&
    cat /dev/null >$ORGMAIL
    lockfile -mu
    formail -s procmail <.newmail &&
    rm -f .newmail
    rm -f .newmail.lock
fi
exit 0

OK, vad är skillnaden på (handlar det bara om att behålla filrättigheterna - det borde isf inte vara något man behöver tänka på för ~/mbox??):

    cat $ORGMAIL >>.newmail &&
    cat /dev/null >$ORGMAIL

och

   mv $ORGMAIL .newmail

Hmm.... $ORGMAIL blir tom men finns kvar? Men vore inte en mv bättre på första raden endå? Måste mbox finnas för att de ska gå att sända mail till den (skulle inte procmail skapa den om den inte fanns)?

Jag hittade själv skriptet och konstaterade att det funkade i teorin och beslöt mig för att testa det, och det har funkat oklanderligt. Eftersom min inbox sällan blir större än 1000-1500 mails innan jag kör det har jag inte reflekterat över prestandaförbättringarna man kan göra. -Ibland är det bra att skaffa sig lite extra tid för att göra en kop te...

Skall ta och fundera lite på det här och se om jag kommer på något...

Hade faktiskt gärna sett ett varktyg i Mozilla Thunderbird som gjorde att jag kunde bygga procmailfilter i klienetn och synka den när det var dags och tvärtom...

Jag kör Mutt, Mozilla Thunderbird, Outlook och Squirrelmail mot min uw-imapd och det går som smort. Är riktigt supernöjd!

ah en viktig sak som kompleterar uw-imapd, dvs den gör att dina imapar alltid ligger i $HOME/.mail
joakim@bamse:~$ more /etc/c-client.cf
set mail-subdirectory .mail/

Joakim Nordberg
Reply to: