[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Kompakt/tyst burkHej!  Är det någon som har erfarenhet av de här nya småburkarna?
T.ex. e-cube cf-s768 ser trevlig ut.  Är dom tysta?  Är ni nöjda?  Hur
ät prestandan?  etc.  Är vattenkylning ett alternativ för en tyst
dator?

TIA,

Micce

-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: