[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mailfilter på lästa mail.Joakim nordberg wrote:

sätt upp ett procmailfilter
och kör ett litet skript efter att du läst dina mail!

mitt skript ser ut så här:
joakim@bamse:~$ more bin/mbox2procmail
#!/bin/sh
ORGMAIL=/var/mail/$LOGNAME

if cd $HOME \
    && test -s $ORGMAIL \
    && lockfile -r0 -l1024 .newmail.lock 2>/dev/null
then
    trap "rm -f .newmail.lock" 1 2 3 13 15
    umask 077
    lockfile -l1024 -ml
    cat $ORGMAIL >>.newmail &&
    cat /dev/null >$ORGMAIL
    lockfile -mu
    formail -s procmail <.newmail &&
    rm -f .newmail
    rm -f .newmail.lock
fi
exit 0


OK, vad är skillnaden på (handlar det bara om att behålla filrättigheterna - det borde isf inte vara något man behöver tänka på för ~/mbox??):

    cat $ORGMAIL >>.newmail &&
    cat /dev/null >$ORGMAIL

och

   mv $ORGMAIL .newmail

Hmm.... $ORGMAIL blir tom men finns kvar? Men vore inte en mv bättre på första raden endå? Måste mbox finnas för att de ska gå att sända mail till den (skulle inte procmail skapa den om den inte fanns)?

Sen är det ju bra att låsa .newmail, men det jag verkligen vill göra är att låsa ~/mbox, så jag inte bråkar med imapdemonen. Har debian någon standard för låsning av mailboxar i $HOME? Vore kul att veta även för att jag ibland kör mutt på samma mailboxar som imapdemonen använder :-/

Undrar även vad jag ska göra med curier.IMAP:s statusmail, stoppa tillbaks dom eller ta bort dom (är de giltliga efter att mail försvunnit ur MBOX)???

Har efter lite rotande i mbox funnit ut att lästa mail har en Status: header som inehåller bokstaven R, vanligen OR verkar det, så den biten är i alla fall löst.

Lite rotande kvar här - om någon har svar på frogorna om låsning och curiers statusmedelanden är jag tacksam. Själv rotar jag vidare här.

Tack Joakim och även Thomas för all hjälp så långt!

/LaH
Reply to: