[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Uppgradering av CyrusNågon som uppgraderat från 1.5.19 till 2.1.14 (testing)?
Innebar det några komplikationer eller funkade det rakt av?

/jonas
Reply to: