[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail regexpOn Wed, Oct 22, 2003 at 11:54:47AM +0200, lasse wrote:
> Hej!
> 
> 600 Mail bara i går.....
> 
> Nu har jag en lista med subject's som kommer med virus. jag har inte 
> lyckats confa min spamass så den plockar dom så jag tänkte att man 
> kanske kan få lite hjälp av listan att hitta på regexpar så att dom 
> försvinner i procmail.
> ^Subject:.*'Abort (Advice|Notice|Report)'  tror jag funkar
> ^Subject:.*'Current (Net|Network) *' är jag mer osäker på
> 
> Eftersom vill lära mig regexpar så är det just nu den lösning jag tittar 
> på, även om det finns andra lösningar. Så hjälp mig lära.

Annars kan jag rekommendera amavisd-new, som jag installerade när jag
fick hundratals sådana här mail sedan jag postat till den här listan.
Nu slipper bara något enstaka spam igenom, och alla virusen verkar
fångas.

Ett litet problem med den lösningen är att den lägger alla virus i
karantän i /var/lib/amavis/virusmails, och den fyller ut min disk
efter ett tag (jag hade 200M där igår), men det går ju lätt att
radera.

-- 
                        Niklas

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: