[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

procmail regexpHej!

600 Mail bara i går.....

Nu har jag en lista med subject's som kommer med virus. jag har inte lyckats confa min spamass så den plockar dom så jag tänkte att man kanske kan få lite hjälp av listan att hitta på regexpar så att dom försvinner i procmail.
 ^Subject:.*'Abort (Advice|Notice|Report)'   tror jag funkar
 ^Subject:.*'Current (Net|Network) *' är jag mer osäker på

Eftersom vill lära mig regexpar så är det just nu den lösning jag tittar på, även om det finns andra lösningar. Så hjälp mig lära. Abort Advice
 Abort Notice
 Abort Report
 Announcement
 Critical Pack
 Critical Patch
 Current Net Critical Update
 Current Net Pack
 Current Net Security Upgrade
 Current Net Upgrade
 Current Network Patch
 Current Network Update
 Current Network Upgrade
 Current Patch
 Current Security Update
 Error Advice
 Error Announcement
 Error Message
 Error Notice
 Error Report
 Failure Letter
 Failure Notice
 Internet Patch
 Last Critical Upgrade
 Last Internet Critical Pack
 Last Internet Security Pack
 Last Internet Security Patch
 Last Microsoft Critical Upgrade
 Last Net Critical Patch
 Last Net Critical Update
 Last Net Security Update
 Last Net Upgrade
 Last Network Patch
 Last Network Security Upgrade
 Latest Critical Upgrade
 Latest Internet Critical Patch
 Latest Internet Security Upgrade
 Latest Microsoft Patch
 Latest Net Critical Patch
 Latest Net Security Update
 Latest Net Update
 Latest Network Security Pack
 Latest Network Security Patch
 Latest Patch
 Latest Security Update
 Latest Security Upgrade
 Microsoft Patch
 Microsoft Security Update
 Microsoft Security Upgrade
 Net Critical Patch
 Net Critical Upgrade
 Net Pack
 Network Patch
 Network Security Patch
 Network Upgrade
 New Critical Upgrade
 New Internet Update
 New Microsoft Critical Pack
 New Microsoft Critical Patch
 New Microsoft Security Pack
 New Microsoft Security Update
 New Net Critical Patch
 New Net Pack
 New Net Security Pack
 New Net Security Patch
 New Network Critical Update
 New Network Pack
 New Network Security Pack
 Newest Critical Patch
 Newest Internet Patch
 Newest Microsoft Update
 Newest Net Critical Pack
 Newest Network Security Update
 Newest Network Security Upgrade
 Newest Patch
 Newest Upgrade
 Security Patch
 Security Update
 Security Upgrade
 Undeliverable Mail
 current internet security pack
 current net update
 current network critical update
 error announcement
 internet pack
 last internet critical pack
 last microsoft security update
 network upgrade
 new critical update
 notice
 returned mail
 security pack
Reply to: