[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: flera dsl linjer och lastbalansering (vanlig text...)On Fri, Oct 17, 2003 at 02:15:52AM +0200, Kaddik wrote:
> Sorry för föregående post som tyvärr blev i html...

Du skickade i multipart, dvs både text och html. Tycker jag är helt
okay. På det viset kan var och en välja om de vill ha det i HTML eller
inte.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: