[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

flera dsl linjer och lastbalansering (vanlig text...)Hej listan!

Sorry för föregående post som tyvärr blev i html...

Nu sitter jag och försöker få igång 2 dsl-linjer på min woodyburk.
Efter lite pillande med route har jag fått till så jag kommer åt
de viktiga servrarna hos mina båda isp's nät.

Men jag får inte till lastbalansering! Det vettigaste jag hittat använder
iproute2, som menar att jag skall ha CONFIG_NETLINK, CONFIG_RTNETLINK
configat i kärnan. Jag kör med 2.4.18, men jag hittar inte dessa båda config
alternativ! Det närmaste jag kommer är CONFIG_NETLINK_DEV...
Är det måhända så enkelt att jag försöker med verktyg för 2.2.x kärnor?

Så, min fråga är: Hur fixar jag lastbalansering mellan interfacen?

Lite av det jag har:
--------------------
eth0 är intern, statisk intern 192.168.0.x adress
eth1, eth2 är externa, dhcp
(Lustigt dock att dhclient3 fixar eth2 när jag kör #dhclient eth1
och eth1 när jag kör dhclient eth2... )
2 separata dhclient-script används, ett för eth1 och ett för eth2,
där routerna läggs upp.
10.x.x.x särbehandlas för telia-servers
195.54.[106 122].x särbehandlas för bredbandsbolaget

missy:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination   Gateway     Genmask     Flags Metric Ref  Use Iface
10.0.0.6    81.227.197.1  255.255.255.255 UGH  0   0    0 eth1
10.0.111.1   81.227.197.1  255.255.255.255 UGH  0   0    0 eth1
10.0.0.2    81.227.197.1  255.255.255.255 UGH  0   0    0 eth1
81.227.197.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth1
192.168.0.0   192.168.0.1   255.255.255.0  UG  0   0    0 eth0
192.168.0.0   0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth0
213.113.92.0  0.0.0.0     255.255.255.0  U   0   0    0 eth2
195.54.106.0  213.113.92.1  255.255.255.0  UG  0   0    0 eth2
195.54.122.0  213.113.92.1  255.255.255.0  UG  0   0    0 eth2
0.0.0.0     213.113.92.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth2
0.0.0.0     81.227.197.1  0.0.0.0     UG  0   0    0 eth1
missy:~# ip route add default scope global nexthop via 81.227.197.1 dev eth1 weight 1 \
> nexthop via 213.113.92.1 dev eth2 weight 1
RTNETLINK answers: Invalid argument
missy:~# lsmod
Module         Size Used by  Tainted: P
netlink_dev       1728  0 (unused)
ip_queue        5156  0 (unused)
ipt_MASQUERADE     1216  2 (autoclean)
ipt_REJECT       2816 15 (autoclean)
ipt_LOG         3136 25 (autoclean)
iptable_mangle     2112  0 (autoclean) (unused)
iptable_filter     1728  1 (autoclean)
ufs          48032  0 (unused)
ide-scsi        7488  0
ip_nat_irc       2368  0 (unused)
ip_nat_ftp       2944  0 (unused)
iptable_nat      12660  3 [ipt_MASQUERADE ip_nat_irc ip_nat_ftp]
ip_tables       10432  8 [ipt_MASQUERADE ipt_REJECT ipt_LOG iptable_mangle iptable_filter iptable_nat]
ip_conntrack_irc    2496  0 (unused)
ip_conntrack_ftp    3200  0 (unused)
ip_conntrack      12684  3 [ipt_MASQUERADE ip_nat_irc ip_nat_ftp iptable_nat ip_conntrack_irc ip_conntrack_ftp]
ipddp          2464  0 (unused)
appletalk       18988 13 [ipddp]
via-rhine       12452  3
keybdev         1664  0 (unused)
usbkbd         2848  0 (unused)
input          3072  0 [keybdev usbkbd]
usb-uhci        20708  0 (unused)
usbcore        48032  0 [usbkbd usb-uhci]
-- 
---
Regards
Oerjan Kaddik
epost:	kaddik@telia.com

Use PGP!
Find my key at: http://keys.pgp.com:11371
key-id: 0x0C91DA4BReply to: